Våre kurs

Kurs & Kompetanse Rogaland AS er din leverandør av kurs for flere klasser truck, i tillegg til lifter og masseforflytningsmaskiner. Vi tilbyr også kurs for fallsikring og traverskran.

.

T1 Lede/palle trucker
T1 LEDE/PALLE TRUCKER

Gir en grunnleggende teoretisk opplæring på bruk av T1 lede / palle trucker.

TRUCKFØRER
TRUCKFØRER T1 – T5

Gir en grunnleggende teoretisk opplæring på bruk av trucker med løftekapasitet opp til 10 tonn, klasse T1 – T5

STORTRUCK T6 - T8
STORTRUCK T6 – T8

Gir en grunnleggende teoretisk opplæring på bruk av trucker med løftekapasitet over 10 tonn, klasse T6 – T8

TELESKOPTRUCK
TELESKOPTRUCK

Gir en grunnleggende teoretisk opplæring på bruk av teleskop trucker med løftekapasitet opp til 10 tonn, klasse C1 og C2

.

TRUCKFØRER
FALLSIKRING

Gir en grunnleggende opplæring i bruk av fallforhindrende og falldempende utstyr

TELESKOPTRUCK
TRAVERSKRAN

Gir grunnleggende opplæring i bruk av traverskran og løfteredskap G4 og G11

Masseforflytningsmaskin
M.F MASKINER

Riktig bruk av masseforflytting maskiner har stor betydning for sikkerheten.

PERSONLØFTERE
PERSONLØFTERE

Gir en grunnleggende teoretisk opplæring på bruk av personløftere for klasse A, B og C. Alle typer personløftere.

.

VARMT ARBEID
VARMT ARBEID

Nyhet!
Vi starter nå opp med kurs i varmt arbeid.