Våre kurs

Kurs & Kompetanse Rogaland AS er din leverandør av kurs for flere klasser truck, i tillegg til lifter og masseforflytningsmaskiner. Vi tilbyr også kurs for fallsikring og traverskran.

.

TRUCKFØRER
TRUCKFØRER

Gir en grunnleggende teoretisk opplæring på bruk av trucker med løftekapasitet opp til 10 tonn, klasse T1 – T5

TELESKOPTRUCK
TELESKOPTRUCK

Gir en grunnleggende teoretisk opplæring på bruk av teleskop trucker med løftekapasitet opp til 10 tonn, klasse C1 og C2

PERSONLØFTERE
PERSONLØFTERE

Gir en grunnleggende teoretisk opplæring på bruk av personløftere for klasse A, B og C. Alle typer personløftere.

.

TRUCKFØRER
FALLSIKRING

Gir en grunnleggende opplæring i bruk av fallforhindrende og falldempende utstyr

TELESKOPTRUCK
TRAVERSKRAN

Gir grunnleggende opplæring i bruk av traverskran og løfteredskap G4 og G11

.