Teleskoptruck

Riktig bruk av teleskop truck har stor betydning for sikkerheten for fører og annet personell som deltar i arbeidsoperasjoner. Feilvurderinger kan få store konsekvenser og føre til alvorlige skader på truckfører, øvrig personell samt materiell og omgivelser. Positive holdninger til sikkerhet er derfor viktig under opplæringen.

Kursene tar utgangspunkt i «fadderkjøring» i bedrift, men kan også tas med kjøreopplæring hos oss.