Truckfører kurs T6 – T8

Riktig bruk av truck har stor betydning for sikkerheten for fører og annet personell som deltar i arbeidsoperasjoner. Feilvurderinger kan få store konsekvenser og føre til alvorlige skader på truckfører, øvrig personell samt materiell og omgivelser. Positive holdninger til sikkerhet er derfor viktig under opplæringen.

Truckførerkurs for klassene T6-T8 (T8.1, T8.2 og T8.4)

Kursene tar utgangspunkt i «fadderkjøring» i bedrift, men kan også tas med kjøreopplæring hos oss.

For mer informasjon og påmelding, kontakt brian@kkrogaland.no eller ring +47 908 92 480

.