Om oss

Kurs & Kompetanse Rogaland AS ble etablert i 2002 av Gudbrand Kaurstad i Søgne, da som Truckopplæring SØR.

I 2016 ble firmaet delt opp i to selvstendige enheter; Truckopplæring SØR Agder, og Truckopplæring SØR Rogaland.

I 2020 ble det omdøpt til Kurs & kompetanse Rogaland AS

Vår forretnings idé bygger på kundefokus med å gi kundene best mulig opplæring, teoretisk og praktisk, der Sikkerhet (HMS), effektivitet og gode rutiner er viktige elementer i våre kurs.

.

Vi er registrert hos

Norsk Organisasjon for sikkerhetskompetanse (NOORSI)
Norsk Organisasjon for sikkerhetskompetanse (NOORSI)

Den norske bransjeorganisasjonen for instruktører, kontrollører, forlag, sikkerhetsrådgivere og andre som arbeider med sikkerhetskompetanse.

Stiftelsen Sentralregisteret (SFS)
Stiftelsen Sentralregisteret (SFS)

Er Norges ledende utsteder av kompetansebevis for brukere av arbeidsutstyr. Kompetansebevisene blir utstedt i henhold til arbeidsmiljøloven.

Norsk Organisasjon for sikkerhetskompetanse (NOORSI)
SGS – Landsdekkende register

Landsdekkende register over  sertifiserte opplæringsvirksomheter og sertifiserte sakkyndige virksomheter

Stiftelsen Sentralregisteret (SFS)
Norsk Sertifisering AS

Er et uavhengig akkreditert sertifiseringsorgan for sertifisering av personell innenfor ledelse og sikkerhet og sertifisering av styringssystemer for kvalitet, arbeidsmiljø og miljø.