Masseforflyttings maskiner M2, M4 og M6

Riktig bruk av masseforflytting maskiner har stor betydning for sikkerheten for fører og annet personell som deltar i arbeidsoperasjoner. Feilvurderinger kan få store konsekvenser og føre til alvorlige skader på maskinfører, øvrig personell samt materiell og omgivelser. Positive holdninger til sikkerhet er derfor viktig under opplæringen.

Kursene tar utgangspunkt i «fadderkjøring» i bedrift, men kan også tas med kjøreopplæring hos oss.

.