Fallsikring

Riktig bruk av fallsikrings utstyr har stor betydning for sikkerheten til personer og annet personell som arbeider i høyden. Feilvurderinger kan få store konsekvenser og føre til alvorlige skader på personell, skade omdømme til bedriften, samt materielle verdier. Positive holdninger til sikkerhet er derfor viktig under opplæringen.

Kursene tar utgangspunkt i grunnleggende teoretisk og praktisk opplæring, men kan utvides med teori og praksis etter ønske.