Traverskran og løfteredskap G4 og G11

Riktig bruk av traverskran og løfteredskap har stor betydning for sikkerheten for fører og annet personell som deltar i arbeidsoperasjoner. Feilvurderinger kan få store konsekvenser og føre til alvorlige skader på fører, øvrig personell samt materiell og omgivelser. Positive holdninger til sikkerhet er derfor viktig under opplæringen.

Kursene tar utgangspunkt i «fadderkjøring» i bedrift, men kan også tas med kjøreopplæring hos oss.

Kurset kan også gjennomføres som dokumentert opplæring, etter bedriftens risikovurdering